OM ANETTE

"lyttende, følsom og passioneret"

Jeg har været optaget af “trivsel i familien” i rigtig mange år. Naturligvis både min egen familie, men jeg brænder virkelig også for, at kunne gøre en forskel for din familie. Med årene har jeg indset, hvor vigtigt det er, at tage sin egen iltmaske på først, for derefter at have ro og overskud til at være der for familien.

Jeg blev mor til en søn i 2002 og en datter i 2004. Vores familieliv har været præget af alvorlig fødevareallergi, og alt hvad det kan føre med sig af bl.a. frygt og udfordringer i hverdagen. Sideløbende har vi også kæmpet med mistrivsel i skolen og gentagne konflikter til stor frustration for alle.

Børnenes far og jeg blev desværre skilt i 2015. Det var en stor sorg for os alle, at vores familie skulle brydes op. Det har taget tid at bearbejde, ikke mindst min egen sorg, men jeg fandt en vej gennem krisen, der langsomt byggede mig op igen. I dag har jeg fundet mig selv som mor og kvinde på ny, og kan på den måde være en helt anden støtte og rollemodel for mine børn.

I 2010 startede  jeg hjemmesiden BØRN MED MÆLKEALLERGI ved siden af mit arbejde. Her hjalp jeg forældre til børn, der havde fået konstateret mælkeallergi.

I 2019 tog jeg en 1-årig grunduddannelse i Relations- og livskompetence på Blackbird Institute af Fie Hørby og Mie Kaae. Et år der for alvor åbnede mine øjne for samspil i familien og hvor meget, vi påvirker hinanden indbyrdes. Derfor er det vigtigt, at blive bevidst om hvilke dynamikker der ligger under overfladen, for at gamle uhensigtsmæssige mønstre og overbevisninger ikke sætter tonen i familien.

I 2020 har jeg gennemført Psykolog Mette Holms 6 måneders online uddannelse til OPPE-guide. Mette Holms OPPE-teori er bl.a.viden om, hvordan du ved at opdage modstand og skabe bevidsthed om de tanker, der skaber din følelse, kan ændre din energi i positiv retning. Dine følelser afgør dine handlinger og ved dette bevidsthedsarbejde, kan du arbejde målrettet med at skabe det liv og/eller den ændring i dit liv, du ønsker.

I 2021 har jeg gennemført forløbet Inner Child Healing Instructor af Britta Baumann. Et forløb der har givet stor indsigt og forståelse for, hvordan man kan arbejde med det indre barn både ifm. personlig trivsel og familiens trivsel.

Som led i min egen udvikling har jeg deltaget i et hav af kurser, hørt foredrag og læst bøger. Det er en stor passion for mig at lære og udvikle mig hele livet. En vigtig læring har for mig været, at al forandring starter indefra. Du skaber allerbedst de forandringer i dine omgivelser, som du ønsker, ved at starte forandringen i dig selv. Jeg kalder det at “TAGE DEN HJEM” – læs mere her >>

Fra januar 2022 arbejder jeg fuldtid med TRIVSEL – personligt såvel som i familier – og generelt med personlig udvikling målrettet mødre, der oplever forskellige former for udfordringer i hverdagen.

Når jeg guider og vejleder andre, gør jeg brug af al min erfaring/min bagage, min viden og ikke mindst indføling og empati. Jeg ønsker dig og din familie alt det bedste.