See video

Kurset til småbørnsfamilier, der giver redskaber til god kommunikation og konflikthåndtering, så du kan bevare kæresten i din partner. 

Kommuner

Godt samliv kan forankres i kommuner og drives billigt med egne ressourcer – typisk sundhedsplejersker og/eller psykologer. Og det er sund fornuft for kommunerne at arbejde på at nedbringe antallet af skilsmisser.

Hvorfor nedbringe skilsmisser?

Forskning viser, at der er mange positive sundhedsmæssige effekter af at være i et godt parforhold – både fysiske og psykiske.*

Småbørnsfamilier er særligt udsatte for belastninger, der kan medvirke til sygdom og samlivsbrud, hvilket bl.a. afspejles i antallet af skilsmisser, der topper efter tre års ægteskab.**

Det koster en kommune kr. 30.000 - 40.000 i direkte udgifter til fx fripladser, boligstøtte og enligtillæg for hvert par, der bliver skilt.*** Hertil kommer en lang række andre økonomiske og sociale følgevirkninger.

Det giver altså god mening – både socialt og økonomisk at gøre en indsats for at nedbringe antallet af skilsmisser. Fokuserer man på småbørnsfamilierne, optimeres effekten.

Parkurser til småbørnsforældre er altså en effektiv indsats.

  

Hvad kan et parkursus?

Forskning viser imponerende resultater af et tysk parkursus – EPL fra 1998. Kurset, der som Godt Samliv kun har to mødegange, har 11 år efter deltagelse medført en reduktion i antallet af skilsmisser på 48%  – en virkelighed, der næsten overgår fantasien.**** 

Parkurser er en effektiv og billig forebyggelse, og de kan drives med et beskedent ressourcetræk. Og hvis kommunen insourcer indsatsen, holdes udgiften yderligere nede.

Med det norsk udviklede parkursus Godt Samliv, der er særligt udviklet til småbørnsfamilier, står I med et godt kort på hånden!


 

Godt Samliv

Det norske Barne-, Ungdoms- og Familiedirektoratet har udviklet parkurset Godt Samliv i 2005 og har revideret kurset igen i 2009.

Kurset kan bedst beskrives som et kommunikations- og konflikthåndteringskursus, der har til formål at nedbringe antallet af skilsmisser og øge trivslen i parforholdene. Kurset er målrettet småbørnsfamilier, og er både i indhold, form og tidsforbrug nøje tilpasset den virkelighed, livet med småbørn byder på.

 

*  C. Kirschbaum, T. Klauer, S-H Filipp & D.H. Hellhammer: 1995

Kamarck, 1995

Gallo et al., 2003

Prigerson 1999

Holt-Lundstad et al. 2008

** The Social Readjustment Rating Scale – Thomas H. Holmes  and Richard H. Rahe,

Danmarks Statistik

***CBS

****Professor Dr. Kurt Hahlweg